AT YOUR SERVICE

Dostarczamy usługi w zakresie obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Celem naszej działalności jest wsparcie klientów w zakresie obsługi stacji i punktów ładowania samochodów elektrycznych. Główne zadania jakie realizujemy to: montaż stacji ładowania, naprawa stacji ładowania, projektowanie stacji ładowania, serwis stacji ładowania, usuwanie awarii stacji ładowania, pomiary elektryczne stacji ładowania, przegląd techniczny stacji ładowania.

EV Charge Partner jest szybko rozwijającą się grupą świadczącą usługi na terenie środkowej Europy (głównie Polska oraz Niemcy) oraz Skandynawii (głównie Szwecja oraz Norwegia) . Know-how EV Charge Partner Polska sp. z o.o. bazuje na wiedzy i  doświadczeniu EV Charge Partner Sweden AB, która prowadzi działalność w zakresie obsługi stacji ładowania pojazdów od 2012 r.

Działalność firmy skupia się głównie na świadczeniu usług serwisowych dla stacji i punktów ładowania, co powoduje, że
EV Charge Partner jest profesjonalnym podmiotem w tym zakresie w Polsce.

Certyfikowany partner serwisowy Garo i Efacec

Jesteśmy w stanie zagwarantować niezwłoczne podjęcie akcji serwisowej, niezależnie od lokalizacji stacji ładującej – nawet do 48h.

Prace serwisowe wykonujemy naszą wyspecjalizowaną kadrą pracowników, a także przy pomocy Partnerów serwisowych rozlokowanych w głównych miastach Polski.

Aktualnie pod naszą opieką jest ok. 50 szt. stacji ładowania zlokalizowanych w całej Polsce.

mapa-stacji-ładowania-polska
partner-serwisowy


Naszymi klientami są zarówno osoby indywidualne, jak i firmy oraz przedsiębiorstwa energetyczne.

Współpracujemy z producentami urządzeń, operatorami stacji ładowania oraz firmami świadczącymi usługi ładowania.

Zaufali nam:

co znajduje się w naszej ofercie


Instalacja i uruchomienie

Wykonujemy mechaniczny montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.

Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami. Uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych przebiega zawsze zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas uruchomienia wykonujemy testy pracy stacji ładowania za pomocą specjalistycznych urządzeń oraz przy wykorzystaniu pojazdu elektrycznego.

Wykonanie powyższych prac jest zawsze rejestrowane w protokole uruchomienia, wymaganym przez producenta.

0


Rozbudowa i konfiguracja

Często mniej kosztownym rozwiązaniem jest rozbudowa lub aktualizacja oprogramowania w istniejącej stacji ładowania niż jej całkowita wymiana.

W tym zakresie świadczymy m.in. takie usługi jak: instalacja czytnika kart RFID, licznika energii, modemu 3G dla zdalnej komunikacji z serwerem danych, wymiana kabli/złącz, konfiguracja kart RFID.

Świadczymy również usługi w zakresie przyłączenia i konfiguracji stacji ładowania samochodów elektrycznych z systemem rozliczeń backend.


Przeglądy techniczne i pomiary elektryczne

Wykonywanie regularnych przeglądów technicznych stacji ładowania jest niezbędne dla uniknięcia niespodziewanych awarii stacji ładowania samochodów elektrycznych, a także niezbędne dla zachowania gwarancji.

Jako Certyfikowany partner serwisowy wiodących producentów stacji ładowania pojazdów elektrycznych (np. Garo, Efacec), zapewniamy iż wykonywane przez przeglądy techniczne i pomiary elektryczne nie wykluczają stacji ładowania z gwarancji i są w pełni akceptowalne przez tych producentów.

Wykorzystujemy praktyczną wiedzę zdobywaną podczas szkoleń oraz w trakcie długoletniej praktyki.Naprawa stacji ładowania

Pierwsze czynności serwisowe wykonujemy zdalnie (jeśli mamy dostęp on-line do stacji). Jednak często naprawa stacji ładowania wymaga przybycia naszego technika w miejsce instalacji stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Oferujemy usługę CSR (Charger Replacment Service), co oznacza że w przypadku braku możliwości naprawy stacji ładowania w miejscu jej instalacji, na czas serwisu dostarczamy zamienną stację ładowania, a uszkodzoną naprawiamy w naszym punkcie serwisowym.


przegląd-techniczny-stacji-ładowania


Projektowanie

Przygotowujemy branżową dokumentacje techniczną niezbędną do realizacji inwestycji mającej na celu instalacje i uruchomienie stacji ładowania. Sporządzamy projekty budowlane, projekty przyłączy elektrycznych, realizujemy niezbędne pozwolenia i uzgodnienia z jednostkami urzędowymi oraz zakładami energetycznymi.


Realizujemy takie projekty jak instalacja stacji ładowania w garażach podziemnych, parkingach zewnętrznych, na fasadach budynków lub wewnątrz budynków.


Odbiory stacji ładowania UDT

Właściciel stacji ładowania dopuszczonej do użytkowania przed 30 lipca 2019 r. jest zobowiązany do 30 lipca 2020 r. złożyć wniosek do UDT o przeprowadzenia badania technicznego jego stacji.

W ramach oferowanej usługi, kompletujemy oraz sporządzamy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku zgłoszenia stacji ładowania do odbioru stacji ładowania przez Urząd Dozoru Technicznego.
W imieniu klienta zgłaszamy do odbioru stację ładowania do UDT oraz wykonujemy odbiory przy obecności pracowników Urzędu Dozoru Technicznego.


EV Chargers Assistance

Oferta EV Chargers Assistance zapewnia m.in. regularne przeglądy techniczne oraz pomiary elektryczne stacji ładowania, które powinny być wykonywane w okresie gwarancyjnym, uwarunkowanym przez producentów stacji ładowania.

W ramach Assistance, zobowiązujemy się do bezkosztowego wykonywania usług serwisowych dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych w gwarantowanych Czasie reakcji serwisowej.

czas reakcji serwisowej
nawet do 48h

roczny przegląd
techniczny w cenie
brak opłat za
usługi serwisowe
rabat na części
zamienne

Dowiedz się więcej na temat stacji ładowania:
rodzajów stacji, ich mocy, typów złącz,
przeznaczenia, i in.

Zapoznaj się ze specyfikacją pojazdów elektrycznych
i hybrydowych, ich budową,
zasięgami i in.

galeria prac wykonywanych u naszych klientów

„Jedynym sposobem na prawdziwą staysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy. A jednym sposobem
na robienie rzeczy wielkich dla Ciebie jest miłość do tego co się robi.”

– Steve Jobs

rozwiążemy
każdy probleM

W celu zgłoszenia awarii stacji ładowania
samochodów elektrycznych wypełnij, a następnie
wyślij Formularz zgłoszenia awarii.

Prawidłowo wypełniony formularz pomoże w rozpoznaniu problemu oraz zlokalizowaniu stacji ładowania. Wypełnienie formularza pozwoli również na zarejestrowanie każdej sprawy w naszym systemie serwisowym. 

Wysyłając 'Formularz zgłoszenia awarii’  zgłaszający potwierdza, żądanie weryfikacji Zgłoszenia, które może wiązać się z wizytą naszego technika w miejscu zainstalowania Stacji ładującej. W przypadku zgłoszenia awarii, która nie występuje lub która nie jest spowodowana niesprawnością Stacji ładującej (zgodnie z warunkami gwarancji urządzenia), Zgłaszający zostanie obciążony Pełnymi kosztami serwisu (kosztami dojazdu oraz prac diagnostycznych).W celu uniknięcia wyżej opisanej sytuacji, przed przybyciem naszego technika na miejsce, zalecamy wykonanie następujących czynności: –  wykonanie restartu Stacji ładującej poprzez odłączenie jej od zasilania, czy to poprzez Wyłącznik główny w jej wnętrzu, czy poprzez zabezpieczenia elektryczne znajdujące się w rozdzielni/tablicy elektrycznej, do której została przyłączona; – sprawdzenie elektrycznej aparatury zabezpieczającej we wnętrzu Stacji ładującej:; – sprawdzenie linii zasilającej Stacje ładującą i jej zabezpieczeń elektrycznych; -sprawdzenie poprawności podłączenia pojazdu do Stacji ładującej

+48 797 714 361

jesteśmy do dyspozycji w dni robocze od 8:00 do 16:00

[email protected]

na wiadomości e-mail staramy się odpowiadać niezwłocznie po ich otrzymaniu

facebook

znajdują się tutaj informacje dotyczące naszej działalności, wykonywanych przez nas prac oraz newsy ze świata EV

EV Charge Partner Polska sp. z o.o.
ul. Rostocka 160, 71-771 Szczecin

NIP: 851-322-07-16
REGON: 369587551
KRS: 0000720762